Ważność spowiedzi


Pytanie nie jest jasne.
Zatajenie grzechu ciężkiego powoduje nieważność spowiedzi. Wówczas należy spowiadać się ponownie z okresu od ostatniej ważnej spowiedzi, wyznając przynajmniej wszystkie świadome grzechy ciężkie.
Jeśli się wyznało wszystkie grzechy ciężkie, a jedynie nie określiło dokładniej rodzaju i okoliczności, to ważność zależy od intencji takiego wyznania, tzn. czy była intencja zatajenia grzechu co do jego rodzaju i wagi. Jeśli takiej intencji nie było, to spowiedź była ważna. Być może po czasie trudno jest to jednoznacznie ocenić. Dlatego lepiej jest powtórzyć całą spowiedź na wypadek, gdyby ona była nieważna. Jest to pomocne dla spokoju sumienia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...