Czy nauczanie Kościoła mówi o duszach błąkających się?


Nauczanie Kościoła mówi, że z chwilą śmierci dusza przechodzi do rzeczywistości wiecznej czyli pozadoczesnej, która oznacza trzy możliwości: niebo, piekło albo czyściec.

Tzw. błąkanie się dusz dotyczy zwykle dusz czyśćcowych. Może to być sposób, w który Pan Bóg dopuszcza wzywanie do modlitwy za te dusze. Dokumenty Kościoła nie mówią wprost o tego typu zjawiskach, gdyż nie są one wystarczająco udokumentowane i zbadane, a są to dość rzadkie osobiste doświadczenia czy przeżycia, których faktyczność i obiektywność nie są tego rodzaju, że w danych przypadkach nie budzą wątpliwości. Kościół generalnie zachęca do modlitwy za dusze czyśćcowe i ta modlitwa z reguły pomaga w tego typu sytuacjach.

Jednak podobnie objawiać się mogą działania demoniczne, które oczywiście nie mają związku z modlitwą za dusze zmarłych, a są manifestacjami rzeczywistości zła ku zgubie żyjących. Szatan działa przede wszystkim przez sferę zmysłową i emocjonalną człowieka, do której ma tym większy dostęp, im bardziej grzeszny jest stan duszy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...