Czy piekło jest puste?


Piekło to nie kocioł ze smołą do opiekania złych dusz :-)  Zrezstą także kocioł pusty, czyli bez opiekanych dusz, byłby absurdalny.

Chodzi o to, że mówienie o "pustym piekle" jest jedynie elegancką, dyplomatyczno-szyderczą formą negacji jego istnienia. Kwestia ta była niedawno poruszana w odpowiedzi na pytanie o tzw. powszechne zbawienie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...