Czy bojkotowanie koncertów satanistycznych jest słuszne?


Każde zło, w jakiejkolwiek formie i przestrzeni, należy zwalczyć czy przynajmniej ograniczać, a to ze względu na niebezpieczeństwo dla dusz. Imprezy satanistyczne są nie tylko demonstracją lecz także propagowaniem zła, które niszczy nie tylko zwolenników lecz także potencjalnych zwolenników.

Żadne społeczeństwo i państwo nie godzi się i nie może się zgodzić na wszelkie i jakiekolwiek ideologie, praktyki i kulty. Obowiązkiem państwa jest ochrona obywateli przed złem zagrażającym czy to pojedynczym osobom czy grupom społecznym, tym bardziej dobru wspólnemu i bytowi państwa. Jeśli państwo nie spełnia tutaj swojego zadania i obowiązku, wówczas obywatele, także katolicy, mają prawo i obowiązek upomnieć się o to, chociażby w formie protestów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...