Czy człowiek jest w centrum misji Kościoła?


Nie odniosę się do rzeczonej wypowiedzi, gdyż wymagałoby to zbadania kontextu bliższego i dalszego, na co niniejszym nie ma miejsca. Odpowiem po krótce na wskazany problem.

Oczywiście dzieło Zbawienia skierowane jest ku człowiekowi, gdyż jego dotyczy zarówno powołanie do wieczności jak też grzech. Nie trzeba tego wykazywać szczegółowo, gdyż jest to elementarna prawda Bożego Objawienia. Tym niemniej w perspektywie całej rzeczywistości oraz porządku bytowego człowiek nie jest ani jedynym bytem, ani bytem najwyższym, ani nawet najdoskonalszym stworzeniem Bożym. Tak więc ostatecznym, właściwym celem dzieła Zbawienia jest Bóg, który jest źródłem wszelkiego bytu i który stworzył wszystko z miłości. Dlatego człowiek może osiągnąć swój cel jedynie w ukierukowaniu na Boga i dlatego także Kościół tylko wtedy wypełnia swoją misję, gdy tak ukierunkowuje siebie i człowieka.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...