Czy odprowadzamy zmarłych na miejsce wiecznego spoczynku?Zastrzeżenia są słuszne. Cytowane wyrażenia wynikają z bezmyślności i powtarzania zwyczajowych formuł, które są zarówno nielogiczne jak też teologicznie fałszywe. Używanie ich przez duchownych świadczy niestety o skandalicznym poziomie ich wykształcenia teologicznego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...