Czy wolno uczestniczyć w protestanckim obrzędzie zawarcia małżeństwa?Jak już wskazałem w poprzednim wpisie na podobne pytanie, należy rozróżnić sytuacje. Jeśli osoby ochrzczone nie będące katolikami zawierają związek małżeński wprawdzie przed funkcjonariuszem protestanckim, ale zgodnie z istotnymi cechami sakramentalnego małżeństwa (jedność, dozgonność i wydanie potomstwa), wówczas jest to małżeństwo sakramentalne i nierozerwalne.

Oczywiście jest problem uczestniczenia w obrzędzie niekatolickim. Powodem tradycyjnego zakazu takiego uczestniczenia była ochrona wiary katolików oraz dawanie świadectwa o fałszywości innych wyznań. Gdy chodziło o obrzęd małżeństwa bliskich krewnych, można było prosić o dyspenzę u proboszcza czy spowiednika. Zaś w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego tego zakazu nie ma.

Rzeczywiście może to być okazja do pouczenia błądzących i poświadczenia prawdziwej wiary.

Mimo różnicy religii (wyznania) pozostają więzy naturalne, tzn rodzinne. Nie ma obowiązku ich zerwania. Stanowią one raczej o obowiązku pouczania i pomocy w nawróceniu do jedynego prawdziwego Kościoła Chrystusowego. Zerwanie więzów rodzinnych jest dopiero wtedy konieczne i wskazane, gdy chodzi o ochronę przed wpływem fałszywej religii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...