Czy zakładanie się jest grzechem?W podręcznikach katolickiej teologii moralnej nie ma jednoznacznej negatywnej oceny zakładania się, o ile chodzi o rodzaj gry czy zabawy polegającej na ustaleniu nagrody pieniężnej czy rzeczowej dla osoby, która przewidzi bieg wydarzeń czy zdarzenie. Jednak zakładanie się może być grzeszne, gdy spełnione są warunki, które stanowią czy to nieuczciwość w grze, czy powodują utratę charakteru zabawy. Tak np. gdy jedna z osób ma z góry przewagę dzięki pewnej wiedzy w sprawie, czy gdy zastawiona suma przekracza możliwość wydatku, który nie powoduje uszczerbku na środkach do życia danej osoby i jej rodziny. 

Na pewno grzeszne jest zakładanie się czy to o coś grzesznego, czy prowadzącego do grzechu. Wówczas zakład jest grzechem cudzym jako nakłanianie czy motywowanie do grzechu. Także zakładanie się w sytuacji, gdy przewidywalnie poprowadzi to do kłótni czy wrogości, jest grzeszne jako świadome umożliwianie sobie okazji do grzechu, podobnie do innych gier, które wzbudzają emocje wrogości czy zazdrości. 

2 komentarze:

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...