Jaka muzyka jest zakazana w świątyni i podczas liturgii?


Nie jest mi znany ogólnokościelny zakaz wykonywania muzyki konkretnego kompozytora. Oczywiście możliwy jest takowy zakaz wydany przez władze diecezjalne czy wielu diecezyj.

Przepisy kościelne mówią generalnie, że
- właściwą muzyką kościelną czyli liturgiczną jest chorał gregoriański,
- dopuszczalna jest także muzyka wielogłosowa czyli polifonia, która powstawała z inspiracji chorałem gregoriańskim na zlecenie i pod pieczą papieży.

Muzyka orkiestrowa komponowana na zamówienie i pod pieczą poszczególnych biskupów, głównie we Włoszech i Austrii, nie ma oficjalnego uznania w prawie powszechnym. Jest jednak tolerowana za wiedzą Stolicy Apostolskiej. Powodem jest, że także ta muzyka zwykle inspirowana jest chorałem gregoriańskim, co jest łatwo rozpoznawalne, i ma ona charakter sakralny, tzn. różni się od muzyki rozrywkowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...