Czy związek cywilny powoduje obowiązki moralne?


Droga prawości jest drogą przykazań Bożych czyli sprawiedliwości wobec Boga i bliźniego. Zaś sprawiedliwość jest oddawaniem każdemu tego, co mu się należy. Przy tym nie ma sprzeczności między miłością Boga i bliźniego, gdyż stanowią one spójną całość.

Związek niesakramentalny implikuje także pewne obowiązki moralne, zwłaszcza, jeśli jest z niego potomstwo, gdyż dzieci nie ponoszą winy za grzeszny związek i mają prawo do wzrastania w rodzinie także wtedy, gdy rodzice nie są małżeństwem sakramentalnym. Są też obowiązki wzajemne osób w takim związku, gdyż jego zawarcie wiąże się zwykle z pewnymi przyrzeczeniami, z czego wynikają pewne prawa wzajemne.

Jeśli nie ma możliwości uzdrowienia takiego związku, czyli nadania mu rangi sakramentalnego małżeństwa, to dla zbawienia duszy, które jest dobrem nadrzędnym, sprawiedliwe jest odejście z  tego związku, o ile odbywa się to bez krzywdy osób trzecich czyli głównie dzieci. Gdy dzieci są nieletnie i potrzebują opieki, należy trwać w związku nawet niesakramentalnym, żyjąc w czystości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...