Czy szatan rozpoznaje modlitwę myślną?


Oczywiście szatan nie ma bezpośredniego wglądu do wnętrza człowieka, jego myśli, aktów woli i uczuć, gdyż nie jest Bogiem. Jednak jako istota wysoce inteligentna jest w stanie rozpoznać stan wewnętrzny na podstawie zachowania człowieka, także nonwerbalnego. Tym samym może być też w stanie rozpoznać, gdy człowiek modli się jedynie w myślach.

Wprawdzie istotą modlitwy, według definicji Doktorów Kościoła, jest wzniesieniu umysłu ku Bogu, to jednak dobrze i słusznie jest, gdy człowiek modli się z udziałem możliwie wszystkich swoich władz, także zewnętrznych jak mowa i postawa ciała. Całościowe zaangażowanie zawiera więcej miłości, oczywiście przy zachowaniu prymatu sfery duchowej, czyli umysłu. Udział zewnętrzny sprzyja i pomaga aktywności ducha i nie powinien być lekceważony.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy można zakazać liturgii tradycyjnej? (z post scriptum)

  Oczywiście otrzymałem pytania w temacie dnia: Pytanie tytułowe zostało pośrednio wyjaśnione przez Benedykta XVI w liście do biskupów w zw...