Czy katolikowi wolno oglądać horrory?


Pytanie dotyczy kilku kwestij:
- treść czy przesłanie duchowe takiego filmu,
- zainteresowanie tego typu filmami, czy upodobania w nich,
- wpływ takiego filmu na psychikę i stan duchowy człowieka,
- wspieranie produkcji takich filmów przez ich konsumpcję, tym samym popieranie autorów i ich intencyj.

Przesłanie i treść filmów tego gatunku rzeczywiście ma z reguły charakter okultystyczny. Tym samym oswaja człowieka z dziedziną zła i demoniczną. Tym samym może prowadzić i nierzadko faktycznie prowadzi do problemów emocjonalnych, duchowych, moralnych, także psychicznych. Należy też postawić pytanie o motywy i korzenie upodobania w tego typu obrazach i emocjach, tzn. czy nie odpowiadają one w jakimś stopniu stanowi wewnętrznemu człowieka. To jest zwykle objaw pewnych problemów, niekiedy nawet zaawansowanych, czy przynajmniej podatności na wpływ rzeczywistości zła i ciemnych mocy.

Jak należy zachować się w takiej sytuacji?

1. Nie ulegać pociągowi ku takim filmom, czyli po prostu nie oglądać ich, względnie przestać oglądać.

2. Przemyśleć, co może być powodem zainteresowania czy upodobania w takich obrazach, dźwiękach i doznaniach. Dobrze, może nawet konieczne jest skorzystać tutaj z pomocy drugiej osoby, najlepiej kogoś z rodziny czy z grona przyjaciół, i też spowiednika, najlepiej kierownika duchowego. Chodzi o kogoś, kto zna i może pomóc w rozpoznaniu.

3. Szukać odtrutki, czyli zajmować się rzeczywistością piękna i dobra, zarówno wizualnie i audycyjnie, jak też duchowo, zwłaszcza przez modlitwę, medytację, dobrą książkę, ale także dobrą sztukę, również filmy. Pomocne, a nawet niezbędne może być także budowanie serdecznych relacyj międzyludzkich, oraz odkrywanie piękna przyrody pod każdym względem, zarówno doświadczalnie jak też intelektualnie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...