Czy osoba deklarująca publicznie orientację homosexualną może przystępować do Komunii?


Jeśli takowe deklarowanie oznacza brak żalu za grzech przeciw VI przykazaniu i brak szczerej woli poprawy, wówczas spowiedź takiej osoby jest nieważna i nie wolno jej przystępować do Komunii św.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...