Czy zwierzęta trafią do nieba?


Rozumiejąc przez niebo rzeczywistość życia wiecznego, czyli nieśmiertelnego, należy powiedzieć, że w niebie nie ma i nie będzie zwierząt, gdyż nie mają one duszy nieśmiertelnej. Jednak można powiedzieć, że w pewien sposób będą miały udział w chwale wiecznej tak, jak całe stworzenie materialne i cielesne po zmartwychwstaniu i Sądzie Ostatecznym. Będzie to stworzenie przemienione w Chrystusie zmartwychwstałym, gdzie wszystkie istoty stworzone przez Boga osiągną cel swego istnienia, mianowicie wieczne, niekończące się wielbienie Boga.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...