Czy Maryja pozostała dziewicą?Prawda, że Najświętsza Maria Panna była zawsze dziewicą, jest dogmatem wiary. Synod Laterański w 649 r. wraz z papieżem Marcinem I ogłosił, że "święta, zawsze dziewicza i niepokalana Maryja" zachowała dziewictwo także po narodzeniu Jezusa Chrystusa. Papież Paweł IV w roku 1555 jeszcze raz uroczyście ogłosił, że Maryja "trwała zawsze w nienaruszalności dziewictwa, przed porodzeniem, w porodzeniu i po porodzeniu". Tym samym ktoś twierdzący inaczej odrzuca prawdę objawioną i jest heretykiem wyłączonym z Kościoła.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...