Kogo wolno pochować w kościele?Kodex Prawa Kanonicznego jednoznacznie stanowi, kto może zostać pochowany w świątyni:


Do złamania tego przepisu nie upoważniają żadne względy ani historyczne, zwyczajowe, tym bardziej polityczne.

Kto łamie ten przepis (podobnie jak inne kanony) w sposób świadomy, ten grzeszy ciężko i powinien zostać ukarany. Ponadto dla zachowania porządku prawnego oraz naprawienia zgorszenia należy usunąć ciało ze świątyni i pochować na cmentarzu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...