Kogo powinien słuchać katolik?


Autorytet w Kościele ma zawsze związek z autorytetem Pana Boga czyli Bożego Objawienia. Z tego wynika autorytet nauczania pasterzy Kościoła, z papieżem włącznie. Także papieże, tym bardziej biskupi i kapłani są związani Bożym Objawieniem, które jest nauczane przez wieki w Kościele. Każdy ma dostęp do tego nauczania, chociażby poprzez katechizm. Najprostsze i zarazem najjaśniejsze i najpewniejsze są katechizmy tradycyjne. Można je łatwo znaleźć także w internecie, jak chociażby Katechizm św. Piusa X (można łatwo wygóglować).

Jeśli jakaś kwestia nie jest poruszona czy dostatecznie wyjaśniona w katechiźmie, to należy sięgnąć do dokumentów papieskich oraz dykasteriów Kurii Rzymskiej. Można je także łatwo znaleźć w internecie.

Oczywiście nauczanie oficjalnych dokumentów Kościoła ma rangę wyższą - i nadrzędną - niż kazanie czy poglądy osób nawet wysoko postawionych w hierarchii. Jeśli sprzeczność jest ewidentna czy są choćby zastrzeżenia, wówczas należy wskazać i upomnieć takiego duchownego. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...