Czy list pasterski może zastąpić kazanie?


Prawnego zakazu takiej praktyki nie ma. Zakaz nie wynika też z definicji kazania. 

Klasyczna definicja brzmi:

"Praedicatio est manifesta et publica instructio morum etfidei, informationi hominumdeseriens, ex rationum semita et auctoritatum fonte proveniens."

(Alain de Lille (+ 1203), Ars praedicandi, w: Patrologia Latina 210, 111-198, tutaj 111C)

Sobór Watykański II mówi odnośnie reformy liturgii (nr 35):


Oraz ogólnie:


Tak więc do definicji ani kazania ani homilii nie należy wymóg pouczania przez celebransa, czy zakaz czytania textu przygotowanego przez innego duchownego. Określona jest natomiast treść i charakter tej części liturgii, że ma
- czerpać z Pisma św. i liturgii
-  wyjaśniać tajemnice wiary i zasady życia chrześcijańskiego.

Gdy list pasterski spełnia te kryteria, jego czytanie w miejscu kazania jest zgodne z zasadami liturgii oraz prawa kościelnego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...