Jakie są warunki ważności Chrztu?

Nauczanie Kościoła odnośnie sakramentu Chrztu jest dość jasne już od starożytności. Warunki ważności to:

1. Intencja czynienia tego, co czyni Kościół, czyli udzielenia sakramentu Chrztu św. Do spełnienia tego warunku nie jest konieczne, by szafarz był duchownym. W razie konieczności może być to nawet osoba świecka, nawet niewierząca, o ile ma intencję.

2. Wypowiedzenie formuły chrzścielnej: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Formuła ta jest niezmienialna i konieczna.

3. Polanie ciała lub jego częście wodą. Zwykle jest to głowa, jednak w razie konieczności może być inna część ciała, gdy np. głowa jest obandażowana.

Problem w wypadku udzielnie Chrztu przez protestantów polega zarówno na intencji, jak też na braku jednoznacznych reguł u nich. Odłamów protestanckich jest niezliczona ilość. Niektóre wspólnoty w ramach dopasowywania się do nowoczesności zmieniły formułę chrzcielną, co oczywiście powoduje nieważność. Często trudno czy wręcz niemożliwe jest sprawdzenie, jak się to odbyło w konkretnym przypadku. Dlatego generalnie, gdy ktoś ochrzczony u protestantów był przyjmowany do Kościoła, udzielano mu Chrztu warunkowego (sub conditione). Polega to na rozszerzeniu formuły chrzcielnej: "Jeśli nie jesteś ochrzczony(a), ja ciebie chrzczę itd."

Po Soborze Watykańskim II w ramach przesadnego ekumenizmu w niektórych krajach doszło do generalnego uznawania ważności Chrztu udzielanego przez protestantów. Powoduje to nieporozumienia i wzbudza wątpliwości.

Co do skutków ważnego udzielenia Chrztu św. należy pamiętać, że zasadniczym i fundamentalnym skutkiem jest oczyszczenie z grzechu pierworodnego. Włączenie do Kościoła jest skutkiem podrzędnym. Chrzest udzielony poza Kościołem konstytuuje przynależność do duszy Kościoła. Może ona zostać utracona wskutek świadomego odrzucenia Bożego Objawienia czyli wiary katolickiej. Pozostaje jedynie tzw. znamię (character) Chrztu świętego, czyli naznaczenie wybrania przez łaskę.

3 komentarze:

 1. Czcigodny Księże,
  Chciałbym zapytać odnośnie sytuacji która miała ostatnio miejsce w rodzinie.
  Matka chrzestna z powodu nagłej choroby nie była obecna na chrzcie Świętym. Była inna osoba z rodziny. Nagle słyszę, że proboszcz powiedział im, że w papierach może zostać matka chrzestna która nie była obecna bo to nie ma znaczenia. Wydało mi się to bardzo dziwne, w takim razie pan młody też może zaprosić brata w zastępstwo?
  Jaka jest oficjalna nauka KK w tej sprawie?
  Bóg zapłać za pomoc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Obecność chrzestnego podczas Chrztu nie jest konieczna dla jego ważności. Istotna nie jest obecność podczas Chrztu, lecz wypełnianie zadania, którego się podjął. W sytuacji, gdy osoba przewidziana na chrzestnego nie mogła być obecna, należało przeprowadzić obrzęd bez chrzestnego. Liturgia nie jest teatrem, gdzie każda rola musi być zawsze obsadzona. Do podjęcia zadania chrzestnego konieczne jest spełnienie określonych warunków, zwłaszcza życie zgodne z wiarą Kościoła. Osoba, która na szybko została zdobyta do udziału w obrzędzie, raczej nie mogła zostać sprawdzona pod tym względem, chyba że była dobrze znana proboszczowi.

   Usuń
  2. Wielkie Bóg zapłać.
   Nie wiem w takim razie po co statysta musiał być obecny skoro w dokumentach będzie i tak osoba nieobecna z tego co mówił proboszcz.

   Usuń

Czy można zakazać liturgii tradycyjnej? (z post scriptum)

  Oczywiście otrzymałem pytania w temacie dnia: Pytanie tytułowe zostało pośrednio wyjaśnione przez Benedykta XVI w liście do biskupów w zw...