Czy bycie świadkiem na "ślubie" cywilnym jest grzechem?


Tzw. ślub cywilny jest jedynie aktem administracyjnym wobec organów państwa i nie konstytuuje związku małżeńskiego sakramentalnego. Dla katolika jedyne ważne zawarcie odbywa się według formy kościelnej. Tym samym tzw. ślub cywilny jest aktem grzesznym, jeśli jest oderwany od zawarcia sakramentalnego a jest traktowany jako małżeństwo z prawami i obowiązkami. Z tego powodu katolik nie powinien brać udziału w takim świeckim obrzędzie, tym bardziej jako tzw. świadek. Jeśli ktoś jest świadomy problemu, to popełnia grzech przez swój udział, gdy w pewien sposób, przynajmniej przez swoją obecność wyraża poparcie dla związku grzesznego.

1 komentarz:

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...