Czy brak świadomości grzechu pomniejsza winę?Warunki grzechu ciężkiego dotyczą każdej dziedziny i każdego grzechu. Przypominam, że są to:
1. ważka materia
2. świadomość grzeszności
3. własnowolność czynu.

Grzech ciężki ma miejsce, gdy spełnione są wszystkie trzy warunki.

Sfera sexualna należy generalnie do materii ciężkiej, gdyż dotyczy zdrowia i życia nie tylko własnego lecz także bliźnich.

Świadomość grzeszności może być oczywiście różna. W sprawie sodomii trudno o brak świadomości, gdyż wystarczy już zdrowy rozsądek. Problem jest, gdy pożądliwość przysłania czy przytłumia świadomość.

Podobnie jest z własnowolnością. Także tutaj nieuporządkowana pożądliwości może pomniejszać wolność czynu czy zachowania. Jednak liczy się także ogólna odpowiedzialność za własną postawę moralną. Człowiek dorosły, dojrzały emocjonalnie i moralnie, nie kieruje się przede wszystkim zmysłowością czy uczuciami, lecz obiektywnym dobrem zgodnie z porządkiem i prawem naturalnym.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy można ofiarować Bogu zmarłe ciało?

  Ta scena wraz z towarzyszącymi i uzasadniającymi słowami jest pod wieloma względami skandaliczna, niezależnie od powagi chwili jaką jest m...