Czy należy nawracać żydów?W pytaniach zawarta jest już odpowiedź. Mogę ją tylko potwierdzić.

Twierdzenie, jakoby nie należało żydom głosić Ewangelii i wzywać ich do przyjęcia wiary w Jezusa Chrystusa, jest wprost sprzeczne z Pismem św., Tradycją Kościoła, stałym nauczaniem papieży oraz teologią katolicką. Wezwanie do wiary w Ewangelię Jezusa Chrystusa oraz nawrócenia jest centralną i istotną treścią już nawet Nowego Testamentu (por. Mk 1,15). Kto zaprzecza temu wezwaniu, stawia się tym poza Bożym Objawieniem i poza Kościołem, i jest tym samym apostatą czyli odstępcą od chrześcijaństwa. Tym samym nie należy go słuchać lecz wezwać do nawrócenia.

1 komentarz:

  1. W tej rezygnacji misyjnej można dopatrzyć się antysemityzmu. Św. Paweł jak wysyła Tymoteusza to z nakazem aby przekazywał Ewangelię ludziom godnym zaufania. A teraz Żydzi stoją poza nawiasem.
    (1): Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy dzięki łasce, która jest w Chrystusie Jezusie,
    (2): a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż wiarygodnym ludziom, którzy będą zdolni nauczać też innych. [Biblia Tysiąclecia V, 2tm 2]

    OdpowiedzUsuń

Czy można zakazać liturgii tradycyjnej? (z post scriptum)

  Oczywiście otrzymałem pytania w temacie dnia: Pytanie tytułowe zostało pośrednio wyjaśnione przez Benedykta XVI w liście do biskupów w zw...