Wiara - liturgia - moralnośćZacytowana reguła odnosi się pierwotnie do jedności między liturgią i wiarą. Oczywiście rozszerzyć można i należy o życie czyli realizację woli Bożej. Są to wymiary naszej egzystencji, które się nawzajem dopełniają i wspierają.

Lex orandi i lex credendi nie zależą od nas, lecz są nam dane jako dar wiary i życia Kościoła, wyznaczonego przez wiarę jako przyjęcie prawdy objawionej. Stąd mamy światło i też sposoby czerpania łaski Bożej, która przemienia naasze życie. Jednak konieczny jest także nasz wysiłek, by lex nie pozostawała tylko lex, by była także życiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...