Czy Pan Jezus został wskrzeszony czy zmartwychwstał?


O. Szustak niestety znowu popisał się przynajmniej nieznajomością Pisma św. i teologii katolickiej, zdecydowanie twierdząc, że Pan Jezus nie zmartwychwstał z własnej mocy (ok. 20 min): 

https://www.youtube.com/watch?v=0mGINvwRJAk&feature=youtu.be

Dokładnie biorąc jest to wypowiedź heretycka i bluźniercza, gdyż neguje Boskość Pana Jezusa. I jest sprzeczna zarówno z Pismem św. jak też z nauczaniem Kościoła.

Owszem, we wielu miejscach Pismo św. mówi, że "Bóg wskrzesił" Jezusa względnie Chrystusa z martwych:
Rz 4, 24
Rz 10, 9
1 Kor 6, 14
1 Kor 15, 15
2 Kor 4, 14
Ef 1, 20
Gal 1, 1
Kol 2, 12
1 Tes 1, 10

W innych miejscach Pismo św. mówi, że Pan Jezus powstał z martwych:
Mk 16, 6
Mk 8, 31
Mk 9, 31
Mk 10, 33n
Łk 24, 34
1 Tes 4, 14
Rz 6, 4. 9
Rz 7, 4
Rz 8, 34
1 Kor 15, 3nn
2 Kor 5, 15

W żadnym miejscu nie jest powiedziane, że "Ojciec" wskrzesił Jezusa. Zawsze jest mowa o Bogu, czyli Boskiej mocy czy to Ojca (Gal 1,1: "Bóg Ojciec wskrzesił") czy własnej Syna ("zmartwychwstał"). Sformułowanie, że "Ojciec wskrzesił", w połączeniu ze zdaniem, że "Jezus nie zmartwychwstał Swoją mocą", sugeruje czy może zostać zinterpretowane tak, jakoby tylko Ojciec był Bogiem, nie Jezus Chrystus. To mniemanie zostało uroczyście potępione już na pierwszym soborze powszechnym w Nicei (325) przeciw herezji arianizmu i adopcjanizmu.

Mówiąc najkrócej: Gdy Pismo św. mówi, że "Bóg wskrzesił", to oznacza to także działanie Bóstwa Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem. Wskrzeszone zostało tylko Ciało Jezusa Chrystusa. Gdy Pismo św. mówi, że Jezus Chrystus "zmartwychwstał", to oznacza to, że powstał z martwych jako Osoba, czyli Bóg-Człowiek, którego człowieczeństwo umarło na krzyżu, a ożyło w Zmartwychwstaniu.

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza:
O. Szustak powinien więc pouczyć się wiary katolickiej. Oczywiście zakładając, że takowe tezy głosi tylko z niewiedzy, nie ze świadomego odrzucenia wiary Kościoła.

5 komentarzy: 1. katechizm (648) mówi " Zmartwychwstanie dokonało się mocą Ojca, który "wskrzesił" Chrystusa swego Syna i przez to doskonały sposób wprowadził Jego człowieczeństwo - wraz z Jego ciałem do trójcy."
  Ga 1:1
  1. Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, (BT)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Słuszna uwaga. Po pierwsze, jest to fragment Katechizmu, który mówi, że Zmartwychwstanie jest dziełem Trójcy Przenajświętszej, więc zarówno Ojca, jak też Syna i Ducha Świętego. Tym samym nie ma sprzeczności. Problem w tym, że o. Szustak powiedział, iż Pan Jezus NIE zmartwychstał SWOJĄ mocą. Biorąc logicznie, jest to pośrednia negacja Boskości Jezusa Chrystusa. Po drugie, fragment z Gal 1,1 mówi o "Bogu Ojcu", czyli o Bóstwie Ojca, które jest wspólne z Synem i Duchem Świętym. Słowo "Bóg" w tym miejscu jest istotne. Tu jest istotna różnica w porównaniu ze zdaniem, że "Jezus nie zmartwychwstał Swoją mocą, lecz Ojciec Mu to zrobił". Innymi słowy: w Gal 1,1 chodzi o to, że Bóstwo Ojca (wspólne z Synem i Duchem) wskrzesiło człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, więc Ojciec działał jako Bóg wobec stworzenia, nie jako Ojciec wobec Syna, który jest współistotny Ojcu. To są dość subtelne, ale istotne i fundamentalne niuanse, gdyż chodzi ostatecznie o prawdę o Jezusie Chrystusie.

   Usuń
 2. I zmartwychwstał SAMOWŁADNIE jak przepowiedział dokładnie !
  Alleluja ! Alleluja ! Niechaj zabrzmi ALLELUJA !

  OdpowiedzUsuń
 3. Skoro przybili Trójcę (przybili Ojca, Syna i Ducha). To kto wskrzesił Ojca, Syna i Ducha , czyli Trójcę?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przybili tylko i aż Ciało Jezusa Chrystusa. Bluźnili Chrystusowi - Bogu samemu w Trójcy Jedynemu. "Kto patrzy na mnie - nie na ciało, ale na osobę - ten widzi też Ojca, kto zna mnie, zna też i Ojca w Niebie.

   Usuń

Czy można zakazać liturgii tradycyjnej? (z post scriptum)

  Oczywiście otrzymałem pytania w temacie dnia: Pytanie tytułowe zostało pośrednio wyjaśnione przez Benedykta XVI w liście do biskupów w zw...