Co wolno we Wielkim Poście?Okres Wielkiego Postu jest dla katolika okresem pokuty za grzechy oraz rozważania Męki Pańskiej. Temu ma służyć dyscyplina postna oraz specjalne nabożeństwa. W ramach dyscypliny Kościół wzywa do rezygnacji ze wszystkiego, co jest niezgodne z duchem i celem tego okresu, zwłaszcza zabawy i rozrywki, które mają innych charakter.

Kościół nie zakazuje w tym okresie ani spotkań towarzyskich, ani godziwej rozrywki, o ile nie jest ona sprzeczna z charakterem okresu liturgicznego. Tym samym nie ma bezpośrednich przeciwskazań w danej sprawie, o ile chodzi o samo poznawanie się czy odpowiednią rozrywkę. Tak więc każdy powinien sam rozeznać, najlepiej z pomocą swego spowiednika.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...