Skuteczność wody święconejSkuteczność sakramentaliów zależy od stosowanej formuły, a także od dyspozycji człowieka. Tym samym większa jest wartość i skuteczność modlitwy dłuższej, uroczystej, która wymaga większego zaangażowania ludzkiego. Równocześnie wiele też zależy od osoby przyjmującej sakramentale, od jej dyspozycji i jej zaangażowania. Generalnie modlitwy dłuższe i uroczystsze sprzyjają także właściwej dyspozycji. Ponieważ sakramentalia są skuteczne mocą zasług Kościoła, czyli ex opere operantis Ecclesiae, dlatego należy preferować obrzędy bardziej angażujące, oczywiście tylko zatwierdzone przez Kościół.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...