Czy istnieje "białe małżeństwo"?


Do istotnych składników małżeństwa sakramentalnego należy otwartość na potomstwo i tym samym współżycie w celu przyjęcia potomstwa. Nie jest możliwe zawarcie sakramentalnego małżeństwa z wykluczeniem potomstwa.
Owszem, jakiś czas po zawarciu sakramentalnego małżeństwa małżonkowie mogą wspólnie powziąć decyzję o życiu w czystości. Wówczas można mówić o "białym małżeństwie".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...