Czy do Mszy św. można użyć jakiegokolwiek wina?Materie eucharystyczne są jednoznacznie określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Musi to być wino gronowe. Wymagane jest używanie wina z certyfikatem dla zapewnienia ważności i godności materii. Musi to być czyste wino gronowe, bez jakichkolwiek domieszek. Jeśli celebrans świadomie nie przestrzega tych przepisów, grzeszy ciężko i celebruje świętokradzko.

Jeśli w danym winie ilość domieszek przekracza ilość czystego wina, wówczas Konsekracja jest nieważna, tzn. nie jest sprawowana Msza św., lecz najwyżej jej symulacja.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy można zakazać liturgii tradycyjnej? (z post scriptum)

  Oczywiście otrzymałem pytania w temacie dnia: Pytanie tytułowe zostało pośrednio wyjaśnione przez Benedykta XVI w liście do biskupów w zw...