Czy Pan Bóg wysłuchuje modlitw heretyków?


Czy faktycznie wysłuchuje, to wie tylko sam Pan Bóg.
Teologicznie jest to możliwe, gdyż Pan Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi i prowadzi każdego do zbawienia, choć de facto nie każdy daje się prowadzić.
Wysłuchanie w sprawach doczesnych jest podporządkowane właśnie zbawieniu duszy, tzn. jest dla człowieka, także dla heretyka, sposobnością poznania miłości Bożej, która jest równocześnie wezwaniem do nawrócenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...