Co Pan Bóg może w nas?


Pan Bóg nie jest ograniczony wolą człowieka, gdyż jest Stworzycielem i Wszechmocnym. Jeśli respektuje wolność człowieka, to tylko wtedy i na ile tak postanowił w porządku przyrodzonym jak też nadprzyrodzonym. Tym samym może działać także poza tym porządkiem, co ma miejsce w cudach czyli nadzwyczajnych interwencjach w bieg historii czy życia poszczególnego człowieka.

We wszystkim, także w takowym działaniu, Bóg działa dla dobra człowieka, ostatecznie dla zbawienia jego duszy. Nie wyklucza to konieczności nawrócenia ze strony człowieka, lecz ją zawiera. Współdziałanie człowieka jest konieczne, aczkolwiek nie może być ono symetryczne względem działania Bożego, gdyż nie ma symetrii między człowiekiem i Bogiem. Wystarczy, gdy człowiek uczyni to, co w jego woli i mocy. Do tego zmierza działanie Boże.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...