Czy jest odpust zupełny od kary za grzech przeciw Duchowi Świętemu?


Wygląda na to, że w tle pytania jest brak zrozumienia, czym jest odpust zupełny.

Odpust (indulgentia) to jest darowanie przez Boga kary doczesnej (czasowej) za grzechy przebaczone. Rodzaj grzechu nie jest istotny, istotne jest, czy został przebaczony co do winy i kary wiecznej. Jeśli została przebaczona wina, to w odpuście darowana jest także kara doczesna za grzech, całkowicie (odpust zupełny) albo częściowo (odpust cząstkowy).

Dla pewności wyjaśniam przy okazji, że grzech pociąga za sobą dwa rodzaje skutków:
1. winę, która może być przebaczona sakramentalnie,
2.  karę, a to
- wieczną, gdy grzech jest ciężki (śmiertelny), która jest gładzona w rozgrzeszeniu i przywróceniu łaski uświęcającej, oraz
- doczesną, która musi zostać odpokutowana docześnie, czyli za życia lub po śmierci (w czyśćcu).

Grzech przeciw Duchowi Świętemu nie może być przebaczony pod żadnym względem, gdyż jest on brakiem dyspozycji do przebaczenia przez Boga. Oczywiście gdy człowiek zmieni swą dyspozycję, wówczas może zyskać także przebaczenie tego grzechu, podobnie jak w przypadku innych grzechów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...