Czy można przestać być katolikiem?


Bycie katolikiem zależy od spełnienia następujących warunków:
1. bycie ochrzchonym,
2. wyznawanie wiary katolickiej,
3. bycie w łączności z hierarchią katolicką czyli w podległości władzom Kościoła.

Te warunki muszą być spełnione równocześnie.
Chrzest pozostaje ważny zawsze. Natomiast można przestać być katolikiem wskutek herezji, apostazji (warunek 2.), lub schizmy (warunek 3.), przy czym popadnięcie w czy to herezję czy w apostazję powoduje automatyczne wyłączenie z jedności Kościoła.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...