Dlaczego wystarczy Komunia św. pod jedną postacią?

 


To "bardzo ubolewanie" nie ma podstaw w świetle prawd wiary katolickiej. W każdej z postaci eucharystycznych obecny jest cały Jezus Chrystus z Bóstwem i Człowieczeństwem, gdyż realnej obecności osoby nie można podzielić ani stopniować. Dlatego nie jest istotne, czy spożywamy tylko Ciało, czy tylko Krew Pańską, czy obydwie postaci. Spożywanie tylko jednej postaci przez wiernych (zwykle jest to Ciało Chrystusa) ma powody praktyczne: hostie można łatwo dzielić i przechowywać, łatwo też jest zapobiec profanacji. Natomiast z postacią wina są problemy natury praktycznej, których nie muszę chyba wyjaśniać. 

Teologicznie w porządku jest rozwiązanie praktykowane w obrządkach wschodnich, mianowicie podawanie wiernym łyżeczką Ciała Pańskiego wraz z Krwią. Jest jednak właśnie problem praktyczny, mianowicie niemożliwość przechowywania połączonych postaci eucharystycznych. 

Obrządek rzymski jest natomiast bardziej pragmatyczny, oczywiście bez uszczerbku pod względem teologicznym. 

Podawanie wiernym tylko jednej postaci (zwykle Ciała Pańskiego) jest ponadto także środkiem pedagogicznym i testem. Wypowiedź zawarta w powyższym pytaniu świadczy o myśleniu błędnym teologicznie i już nawet logicznie. Autor pytania został widocznie zwiedziony przez praktykę niekatolicką, która doprowadziła go do takiego błędnego myślenia. W Komunii św. spożywamy bowiem uwielbione Ciało i uwielbioną Krew Jezusa Chrystusa, które są żywe nie z powodu ich połączenia, lecz z powodu stanu uwielbienia po Zmartwychwstaniu. Uporczywe naleganie na spożywanie obydwu postaci świadczy przynajmniej o braku zrozumienia tej prawdy. 

5 komentarzy:

 1. Krew Pańska jest dla Kapłanów. Przed covidem ustaliła sie dziwna moda na pierwszopiątkowe Komunie Święte pod 2 postaciami dla świeckich, co było dla mnie lekkim szokiem. Pierwszy raz- nieświadomie. drugi raz- poprosiłam o jedną postać, bez zanurzrzenia. Trzeci raz- obserwowałam kogos, kto chciał przyjąć na klęcząco, balasek nie ma, klęczała osoba aż kapłan wszystkim udzielił pod 2 Postaciami, wywiązała się dyskusja, osoba nie chciała wstać. Żenada. Omijam szerokim łukiem Pierwsze Piątki w katedrze, poza tym pojawił się cov i nagle problemu nie ma, jest inny, "usilne namawianie do przyjmowania komunii Św na rękę" Cyrk. Jest w moim mieście kościół, w którym w Wielki Czwartek jest Komunia Św dla wiernych pod jedną Postacią, tam chodzę.

  OdpowiedzUsuń
 2. Sobór Trydencki, sesja 21:

  1. Gdyby ktoś mówił, że na mocy przykazania Bożego lub z konieczności dla zbawienia wszyscy poszczególni wierzący w Chrystusa powinni przyjmować dwie postaci Najświętszego Sakramentu Eucharystii niech będzie wyklęty.
  2. Gdyby ktoś mówił, że święty Kościół katolicki bez słusznych powodów i racji doprowadził do komunikowania świeckich i duchownych nieodprawiających [mszy] tylko pod jedną postacią chleba, albo że pobłądził w tej sprawie - niech będzie wyklęty.
  3. Gdyby ktoś przeczył temu, że pod jedną postacią chleba przyjmuje się całego integralnego Chrystusa, źródło i sprawcę wszelkich łask, ponieważ - jak niektórzy mylnie twierdzą - nie jest przyjmowany zgodnie z Jego ustanowieniem pod dwiema postaciami - niech będzie wyklęty.

  OdpowiedzUsuń
 3. To jest oczywiste że w każdej postaci eucharystycznej jest Pan Jezus i do zbawienia wystarczy - wierzymy.
  Ale czemu Jezus tak powiedział skoro wiedział (wcześniej) że Kościół, Sobór Trydencki będzie nauczał j.w.?

  Ewangelia wg św. Jana - 6 rozdział, 53.
  Przekład dosłowny: Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.
  Biblia Gdańska: Kto je ciało moje, a pije krew moję, ma żywot wieczny, a ja go wzbudzę w on ostateczny dzień.
  Biblia Warszawska: Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
  Biblia Tysiąclecia: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
  New King James Verson: "Whoever eats <5176> (5723) My <3450> flesh <4561> and <2532> drinks <4095> (5723) My <3450> blood <129> has <2192> (5719) eternal <166> life <2222>, and <2532> I <1473> will raise <450> <0> him <846> up <450> (5692) at the last <2078> day <2250>.

  I dalej uzasadnia dla czego - jak coś spożywamy to jemy i pijemy - 55:
  Przekład dosłowny: Gdyż moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem.
  Biblia Gdańska: Albowiem ciało moje prawdziwie jest pokarm, a krew moja prawdziwie jest napój.
  Biblia Warszawska: Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem.
  Biblia Tysiąclecia: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem.
  New King James Verson: "For <1063> My <3450> flesh <4561> is <2076> (5748) food <1035> indeed <230>, and <2532> My <3450> blood <129> is <2076> (5748) drink <4213> indeed <230>.

  I co robić? Jak żyć?

  OdpowiedzUsuń
 4. Myślę, że niepotrzebnie skupiamy się na
  postaci Komunii Świętej. Pan Jezus powiedział, że
  mamy spożywać Jego Ciało i pić Jego Krew.
  Jednak to nie chodzi o to , aby rozdzielić te
  Postacie, ale o miejsce, gdzie dokonuje się
  oddzielenie Ciała i Krwi Chrystusa, czyli
  Mszę Świętą jako bezkrwawą Ofiarę. Msza Święta nie jest ucztą czy "ostatnią" wieczerzą,chociaż tak ją określamy. Tu stoimy pod Krzyżem i jesteśmy świadkami śmierci Jezusa Chrystusa.Jak wiemy, Pan Jezus zmartwychwstał, co również dokonuje się podczas Mszy Świętej poprzez zanurzenie Ciała we Krwi Pańskiej.
  W Komunii Świętej przyjmujemy już zmartwychwstałego Pana Jezusa, żyjącego.
  To w żywym ciele krąży krew.
  Przyjęcie Ciała Pana Jezusa- to mi wystarczy.

  OdpowiedzUsuń

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...