Czy przywłaszczenie rzeczy przeznaczonej do wyrzucenia jest grzechem?

 

Nie jest grzechem, nawet jeśli prawo państwowe czy właściciel tego zabrania. Warunkiem dopuszczalności moralnej jest jedynie pewność, że dana rzecz jest przeznaczona do wyrzucenia. Chodzi oczywiście zasadniczo o produkty żywnościowe, które podlegają zepsuciu, a zepsucie powoduje nieprzydatność do użycia zgodnie z przeznaczeniem. Użycie zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z natury danej rzeczy ma pierwszeństwo przed prawem własności i dysponowania. Ma to zresztą także przełożenie na prawo państwowe, gdy ono np. zezwala na przywłaszczenie owoców z drzewa rosnącego na terenie sąsiada, którego owoce sięgają na teren innego właściciela. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...