Jak odpowiedzieć zwolennikom "Komunii na rękę"?Zasadnicze argumenty podałem już w poprzednich wpisach jak tutajoraz tutaj
W odpowiedzi na pytanie zbieram jeszcze raz, uzupełniając:

1.
Porównując opisy przyjmowania Komunii św. na rękę w pierwszych wiekach ze sposobem, który jest obecnie forsowany, nie trudno zauważyć istotne i decydujące w sprawie różnice:
- w starożytności krzyżowano ręce, kładąc prawą na lewej, przyjmowano na prawą (jako szlachetniejszą) oraz spożywano prosto z ręki do ust, wylizując także okruchy Ciała Pańskiego,
- obecnie przyjmuje się zwykle na lewą, palcami się chwyta hostię oraz samemu wkłada sobie do ust.

Nie są to drugorzędne szczegóły, a to z następujących powodów:
- W obecnie rozpowszechnionej formie w ogóle nie zwraca się uwagi na okruchy Ciała Pańskiego, które w sposób nieunikniony znajdują się na ręce a także na palcach, którymi się chwyta. Tym samym jest to praktyczna negacja prawdy wiary w obecność Jezusa Chrystusa także w cząsteczkach konsekrowanej hostii.
- Chwytanie palcami jest gestem typowym dla każdego pokarmu, gdyż tak spożywa się każdy pokarm, tym samym sposób nie odróżnia między zwykłym pokarmem a Ciałem Pańskim, i tym samym jest symbolicznym zrównaniem Komunii św. ze zwykłym pożywieniem, więc znakiem negacji Realnej Obecności samego Boga w Najświętszym Sakramencie.

2.
Jest istotna różnica między zabrudzeniem ust a zabrudzeniem ręki:
- Przyjmując z brudnej ręki przyjmuje się ostatecznie także do ust.
- W podawaniu prosto do ust przyjmuje się bezpośrednio z czystej - mytej zarówno przed Mszą św. w zakrystii jak też podczas Mszy św. w tzw. lavabo - ręki kapłana, podczas gdy przyjmując ze swojej ręki przyjmuje się razem z zarazkami, które nieuchronnie znajdują się na ręce i palcach. A są to zarazki zebrane zarówno podczas drogi do kościoła, jak też w samym kościele - przez dotykanie różnych przedmiotów, a także obcych osób, którym podało się rękę na "znak pokoju".
- Kapłan, który nie śpieszy się i uważnie podaje Komunię św., praktycznie wyklucza możliwość kontaktu z ustami osoby przyjmującej. Przy podawaniu na rękę jest natomiast tendencja do braku uwagi i dbałości, więc tym samym wysokie prawdopodobieństwo zbierania przez kapłana zarazków znajdujących się na rękach osób przyjmujących.


I jeszcze uzupełnienie:


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Kto jest kryptoprotestantem, czyli czy Kościół jest autorytarną sektą? (z post scriptum)

Druga część tytułowego pytania jest oczywiście pytaniem retorycznym. Tym niemniej widocznie trzeba uzasadnić domyślną odpowiedź (oczywiście ...