Czy niezmienność Boga przeczy Jego działaniu w historii?


Trudność zawarta w pytaniu jest jedynie pozorna. Nie ma sprzeczności między niezmiennością Boga a Jego działaniem w zmiennym świecie. Bowiem zmienność świata i tym samym ingerencja Boga w bieg zmiennej rzeczywistości jest zaplanowana z góry w niezmiennym planie Boga. Innymi słowy: wydarzenia w historii nie powodują zmiany w Bogu, który jest odwieczny. Wszystkie zmiany i sama zmienność jest chciana i zaplanowana w umyśle Boga, także Jego działanie w świecie. Bóg jako nieskończony Umysł ogarnia wszystko, także całą historię świata. Ona jest podporządkowana Jego zamiarom, nie odwrotnie.

Równocześnie należy pamiętać, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć planu Bożego i Jego zamiarów ani w całości, ani nawet wycinkowo, jeśli Bóg sam by ich nie objawił w historii. Nasze własne poznanie siłą tylko naszej bardzo małej i fragmentarycznej wiedzy jest zbyt małe i zbyt niepewne. Dlatego nie powinno dziwić, gdy spontanicznie nie rozumiemy czy to sensu poszczególnych wydarzeń, czy większej całości. Brak zrozumienia z naszej strony oczywiście nie oznacza rzeczywistego braku sensu i zrozumiałości.

1 komentarz:

  1. Myśliciele odmawiający niezmienności Bogu nie biorą pod uwagę, że istnieją różne jej typy (lub nie doceniają tych różnic); myśląc o Bogu, mamy na myśli pewną szczególną potencjalność, a nie niezmienność charakterystyczną np. dla bytów matematycznych. Wydaje mi się, że ta okoliczność też może być źródłem nieporozumień.

    OdpowiedzUsuń

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...