Czy jest powrót do życia w sakramentach świętych?


Warunkiem powrotu jest szczera, ważna spowiedź oraz otrzymanie rozgrzeszenia.
Opisywana sytuacja raczej nie dotyczy zatwardziałości w grzechu, więc nie ma przeszkód do otrzymania rozgrzeszenia, oczywiście o ile jest szczery żal za grzechy oraz wola poprawy.
Nie należy zwlekać z udaniem się do spowiedzi, lecz niezwłocznie szukać uleczenia przez Zbawiciela i Jego łaski do poprawy życia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...