Co znaczy, że Bóg jest Osobą?


Precyzyjnie należy mówić, że Bóg jest Bytem osobowym, czyli mającym osobowość. Osobowość oznacza wyposażenie w rozumność i wolę, które istnieją w Bogu w najwyższym, transcendentnym (przewyższającym wszystko) i absolutnym (niezależnym od wszystkich innych bytów) stopniu. 

W innym aspekcie mówimy, że Bóg jest jednością Trzech Osób. Każdą z Osób Boskich cechuje rozumność i wola, które są zjednoczone w jednej naturze (natura, φύσις) i istocie (essentia, οὐσία). Można powiedzieć, że osobowość Boga istnieje i realizuje się w Osobach Trójcy stanowiących istotową jedność. 

Nie ma to oczywiście nic wspólnego z arianizmem, gdyż arianizm polega na negacji współistotności Syna Bożego z Ojcem, czyli negacji boskości Syna, która jest równa boskości Ojca. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy można ofiarować Bogu zmarłe ciało?

  Ta scena wraz z towarzyszącymi i uzasadniającymi słowami jest pod wieloma względami skandaliczna, niezależnie od powagi chwili jaką jest m...