Kto ma prawo orzekać ws. rzekomych objawień prywatnych?

 


Zasadnicza odpowiedź zawarta jest już w poprzednim wpisie (tutaj), aczkolwiek widocznie nie dość szczegółowo. 

Najpierw należy sprawę przedstawić na tzw. forum wewnętrznym (forum internum), czyli swojemu spowiednikowi. Jeśli spowiednik nie wykluczy pochodzenia nadprzyrodzonego i pozwoli na podjęcie dalszych kroków, wówczas można przedstawić sprawę proboszczowi, a nawet bezpośrednio biskupowi miejsca. Jeśli proboszcz uzna za stosowne, wówczas może poinformować biskupa o sprawie. W każdym razie dopiero i jedynie biskup miejsca może sprawę odpowiednio zbadać i wydać prawomocne orzeczenie. Do czasu wydania jego pozytywnego orzeczenia nie wolno rozpowszechniać rzekomych objawień. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...