Czy patriotyzm jest zgodny z wiarą katolicką?

Już słowo "patriotyzm" (patria = ojczyzna, pater = ojciec) wskazuje na związek z czwartym przykazaniem Dekalogu: czcij ojca i matkę swoją! Patriotyzm można określić jako szacunek i dbałość o ojcowiznę. Chodzi przy tym nie tylko i nie przede wszystkim o dobra materialne, lecz o duchowe. Jedno i drugie ma związek z rodziną, która jest wspólnotą nie tylko biologiczną, lecz jeszcze bardziej duchową. Dlatego co do treści kwestia wiąże się z nacjonalizmem, o czym już mówiłem (tutaj). 

Ze wspólnoty ojcowizny, ojczyzny i narodu wynikają oczywiście pewne obowiązki. Nie mogą one jednak być stawiane ponad prawem Bożym, zarówno naturalnym jak też objawionym, czy ogólnie ponad sprawami religii. Innymi słowy, patriotyzm czy nacjonalizm nie mogą zastępować religii ani być stawiane ponad nią, lecz odwrotnie: prawdziwa religia, czyli Chrystusowa, daje odpowiednie światło dla życia nie tylko rodzin, lecz także narodu i państwa. Właściwie rozumiany patriotyzm i nacjonalizm nie są sprzeczne z religią objawioną, i odwrotnie. 

Literatura teologiczna w tym temacie nie jest obfita, zresztą podobnie jak w całej dziedzinie katolickiej etyki społecznej, która jest dziedziną względnie młodą, aczkolwiek jej główne zasady są oczywiście zawarte w Bożym Objawieniu. 

Pewnym wprowadzeniem mogą być artykuły encyklopedyczne: 

M. A. Krąpiec, „Naród”, w: „Powszechna encyklopedia filozofii”, red. A. Maryniarczyk, t. VII, Lublin 2006, s. 510. 

M. Kowalczyk, „Naród”, w: „Encyklopedia katolicka”, red. E. Giglewicz, t. XIII, Lublin 2009, k. 756. 

A także książka ks. Bartnika:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...