Czy przymus szkolny jest zgodny z katolicyzmem?


Przymus szkolny jest o tyle sprzeczny z prawem naturalnym i tym samym z etyką społeczną Kościoła, o ile godzi w prawa i obowiązki rodziców co do wychowania dzieci. Zadaniem państwa jest wspomaganie rodziców w wychowaniu i edukacji ich dzieci w zakresie koniecznym dla dobra dziecka, a nie zamiast rodziców czy wręcz przeciw rodzicom.

Oczywiście wchodzą w grę także prawa dziecka, głównie w tym znaczeniu, że rodzice nie mają prawa ograniczać czy hamować rozwoju osobowości dziecka, także przez stawianie przeszkód jego edukacji. Ta edukacja musi jednak spełniać pewne warunki. Przede wszystkim nie może ona być indoktrynacją czy próbą wyrwania dziecka spod wychowawczego wpływu rodziców, o ile ten wpływ nie jest sprzeczny z prawem naturalnym i dobrem dziecka, głównie duchowym.

Społeczeństwa tzw. nowoczesne obecnie niestety cierpią na skrzywienie etatystyczne, które jest konsekwencją protestantyzmu i podobnych ideologii, z komunizmem włącznie. Katolicy powinni się temu sprzeciwiać i dążyć do porządku społecznego opartego na prawie naturalnym i tym samym na prawach rodziny. Nauczycielem i stróżem tego porządku jest katolicka etyka społeczna, wyłożona głównie w encyklikach papieskich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...