Czy katolik może wybrać Novus Ordo?


Przyjęcie tego, co zostało oficjalnie wprowadzone przez prawowitą władzę, nie jest grzechem, chyba że się dostrzega niebezpieczeństwo dla wiary i świadomie naraża się na nie. Własnowolne ryzykowanie utraty wiary jest grzechem.

1 komentarz:

  1. Św. Paweł przestrzegł:
    Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty! Ga 1.9
    Dlatego nie chcąc być przeklęty, nie chcę mieć nic do czynienia z nowinkami jakie wprowadził ostatni sobór, szczególnie: wolność sumienia i wyznania, wolność słowa, dialog międzyreligijny, nową mszę, nowy Różaniec, nową wiarę, bałwochwalstwo.

    OdpowiedzUsuń

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...