Czy Serce Jezusowe zostało wyniszczone?

 


Cytowane słowa oczywiście należy rozumieć w ich właściwym kontekście. 

Oczywiście należałoby wpierw zajrzeć do oryginału francuskiego. Takiej możliwości w tej chwili nie mam niestety. Pewne jest jednak, że "wyniszczenie", o które tutaj chodzi, jest synonimem śmierci, czyli ofiarowania życia. Chodzi więc o "wyniszczenie" egzystencji w znaczeniu bytu ludzkiego. Przypuszczalnie text francuski ma tutaj słowo "destruction", czyli dokładnie "zburzenie", "rozkład". Jest to uzasadnione, gdyż śmierć jest zawsze rozkładem w znaczeniu oddzielenia duszy od ciała. 

Podobnie ma się sprawa z wezwaniem z litanii. W oryginale jest: attritum propter scelera nostra. Słowo attritio oznacza tutaj "zgładzenie", czyli zabicie.

W obydwu przypadkach jest całkowicie jasne, że chodzi o zabicie, które może dotyczyć oczywiście wyłącznie ludzkiej natury Jezusa Chrystusa. 

Serce jest tutaj synonimem ludzkiej natury, co jest oczywiste. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...