Kim są niewierzący? (z post scriptum)

Po internetach krążą zachwyty wydanym przez wydawnictwo diecezji sandomierskiej rzekomym "katechizmem św. Piusa X". Zwłaszcza fragmentem odnośnie islamu:
Pierwsze przekłamanie polega na fałszywym tytule, gdyż chodzi o wydane w 1905 r. Compendio della dottrina cristiana. Czytamy w nim:Poprawne tłumaczenie brzmi:

"Kim są niewierzący? Niewierzącymi są ci, którzy nie mają Chrztu i nie wierzą w Jezusa Chrystusa, czy to ponieważ wierzą i czczą fałszywe bóstwa jak bałwochwalcy, czy to dopuszczając jedynego prawdziwego Boga, nie wierzą w Chrystusa Mesjasza, ani jako tego, który przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, ani jako tego, który przyjdzie - tacy są mahometanami i inni podobni."


Podobnie mówi wydany w 1912 r. z polecenia św. Piusa X Catechismo della dottrina cristiana:Poprawne tłumaczenie:

"Niewierzącymi są nieochrzczeni, którzy w żaden sposób nie wierzą w obiecanego Zbawiciela, to znaczy w Mesjasza czyli Chrystusa, jak bałwochwalcy i mahometanie".

Tak więc pod względem wiary wyznawcy islamu są równi poganom - jako niewierzący w Boże Objawienie. 


Post scriptum

Anonimowa komentator wskazał na fragment encykliki Piusa IX Divini Redemptoris. Otóż jest to fałszywe tłumaczenie. Oryginał brzmi:


Tak więc nie ma mowy o tym, że wierzą w Boga, lecz że wierzą w istnienie Boga i oddają cześć. 

Także drugi cytat - z encykliki Piusa XII Summi Pontificatus - jest nietrafny. Jest to bowiem fragment wstępu encykliki, gdzie papież dziękuje za życzenia z okazji wyboru na Stolicę Piotrową nadesłane mu także przez tych, którzy nie należą do Kościoła Katolickiego, a którzy "łączą się z Nami" czy to z powodu miłości do Jezusa Chrystusa, czy wiary w Boga:


Także tutaj nie ma tu więc mowy o żadnych religiach niechrześcijańskich, lecz o ludziach, którzy wierzą w Boga. 

24 komentarze:

 1. Kogo (lub co) czczą poganie i inni nie-katolicy? Nie pytam, rzecz jasna, o ich własne określenia.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tylko pytam o faktyczny obiekt/subiekt ich kultu.

   Usuń
  2. Nie wiem, czy zrozumiale sformułowałem pytanie...

   Usuń
  3. Chodzi mi o to, czy czczą własne wymysły, czy siebie, czy demony (wprost lub pośrednio), czy co?

   Usuń
  4. Czy mogę prosić o odpowiedź?

   Usuń
  5. Myślę, że dużo prościej będzie napisać do Księdza przez formularz kontaktowy na stronie, albo przez facebooka

   Usuń
  6. Napisałem, ale nie otrzymuję odpowiedzi. Nie wiem, jak poznać, czy dlatego, że z pytaniem jest coś nie w porządku, czy z powodu braku czasu i/lub potrzeby zaczekania.

   Usuń
 2. Wydanie WDS z 2006 jest niestety tłumaczeniem z j. angielskiego.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wersja angielska (admitting one true God) jest poprawna, sprawę położono w polskim tłumaczeniu. Autor tych wklejek doskonale o tym wie bo wielokrotnie wycinał z forum gtv próby repliki.

   Usuń
 3. W wydaniu: Katechizm Większy. Pochwalony i zalecony przez Ojca Św. Piusa X. Przełożył z włoskiego Ks. Franciszek Albin Symon, Arcybiskup. Warszawa. Nakładem księgarni "Polaka-Katolika", Krak. Przedmieście 64. Czcionkami drukarni "Pol.-kat." i "Posiewu". 1908, str. 249+VII, ten ustęp brzmi tak:

  P. Kto to są niewierni?
  O. Niewierni są to ci, którzy nie mają Chrztu i nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Należą więc do nich najprzód ci wszyscy, którzy wierzą w bóstwa fałszywe i im się kłaniają - takimi są bałwochwalcy; a następnie ci wszyscy, którzy przyjmują jednego prawdziwego Boga, ale nie wierzą w Chrystusa Mesyasza, ani że już przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, ani żeby miał przyjść kiedy - jakimi są mahometanie i im podobni.  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To jest fałszywe tłumaczenie.

   Usuń
  2. Dlaczego? Przeciez potwierdza tylko to co Ksiądz napisał.

   Usuń
  3. Fałszywe jest tłumaczenie "ammettendo" jako "przyjmują".

   Usuń
 4. Św. Pius X zalecił katechizm (Compendio della dottrina cristiana), który był używany w prowincji rzymskiej i przez kilka lat w innych częściach Włoch. Nie został nakazany przez papieża całemu Kościołowi, ale Pius X wyraził życzenie, aby biskupi wprowadzali go do użycia na terenie swych diecezji. Internetową wersję tego katechizmu w języku włoskim można znaleźć na stronie maranatha.it/…13-Catechpiox/testi/04page.htm, natomiast w języku polskim tekst jest dostępny w formie książkowej na stronie: wds.pl/…ki-sw-piusa-x,c44,p696,pl.html

  W katechiźmie czytamy następujące słowa:

  226. Chi sono gl'infedeli?

  Gl'infedeli sono quelli che non hanno il Battesimo e non credono in Gesù Cristo; sia perché credono e adorano false divinità, come gl' idolatri; sia perché pure ammettendo l'unico vero Dio, non credono in Cristo Messia; né come venuto nella persona di Gesù Cristo, né come venturo, tali sono i maomettani ed altri somiglianti (Il Catechismo Maggiore di San Pio X, CAPO X. Del nono articolo.1. - Della Chiesa in generale.; 6. - Di coloro che sono fuori della Chiesa; maranatha.it/…13-Catechpiox/testi/05page.htm ).

  W języku polskim:

  226. Kim są niewierzący?

  Niewierzącymi są ci, którzy nie mają Chrztu i nie wierzą w Jezusa Chrystusa, czy to ponieważ wierzą i czczą fałszywe bóstwa jak bałwochwalcy, czy to dopuszczając jedynego prawdziwego Boga, nie wierzą w Chrystusa Mesjasza, ani jako tego, który przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, ani jako tego, który przyjdzie - tacy są mahometanie i inni im podobni."

  Pius XI poszedł jeszcze dalej, gdyż stwierdził, że (oprócz chrześcijan) ogromna większość ludzkości wierzy w Boga i oddaje Mu cześć ("Divini Redemptoris" 72; żródło: opoka.org.pl), natomiast Pius XII nauczał, że nienależących do Kościoła łączy z nami miłość, jaką mają ku osobie Chrystusa, lub wiara w Boga ("Summi Pontificatus" 10: źródło: opoka.org.pl).

  Nie ma innej możliwości na dopuszczenie istnienia Boga w sposób naturalny, jak tylko przez poznanie rozumowe i wiarę (naturalną) w Jego istnienie, ponieważ jest niewidzialny. W przypadku muzułmanów chodzi o wiarę naturalną (nie nadprzyrodzoną) i skarykaturyzowaną przez Koran. Z tekstu wynika więc, że Pius X uważał, iż są niewierzącymi w Chrystusa, a jednocześnie przyjmującymi istnienie jedynego i prawdziwego Boga poprzez poznanie rozumowe i wiarę naturalną.

  Pismo Święte uczy:

  Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty - wiekuista Jego potęga oraz bóstwo - stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy (Rz 1, 20).

  Kościół naucza:

  Ta sama święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że Boga, początek i cel wszystkich rzeczy, na pewno można poznać z rzeczy stworzonych naturalnym światłem rozumu ludzkiego, „albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła” (Konstytucja dogmatyczna o Kościele Chrystusowym „Pastor aeternus”; źródło: ptm.rel.pl/…ystusowym-pastor-aeternus.html).

  Św. Tomasz z Akwinu stwierdza:

  Rozumem przeto przyrodzonym tego tylko możemy dowiedzieć się o Bogu, co dotyczy jedności Jego istoty, nie zaś tego, co dotyczy odrębności Osób (Suma Teologiczna, O Trójcu Przenajświętszej, Cz. III, O Bogu, London, s. 66-71; pch24.pl/…na-poznac-rozumem-,3105,i.html).

  Jeszcze raz należy powtórzyć, że nie ma innej możliwości na dopuszczenie istnienia Boga w sposób naturalny, jak tylko przez poznanie rozumowe i wiarę (naturalną) w Jego istnienie, ponieważ jest niewidzialny. W przypadku muzułmanów chodzi o wiarę naturalną (nie nadprzyrodzoną) i skarykaturyzowaną przez Koran, dlatego istnieje obowiązek ewangelizowania muzułmanów

  OdpowiedzUsuń
 5. Pius XI:

  "Żywimy niezłomną nadzieję, że do walki przeciw mocom ciemności, usiłującym wyrywać z serc ludzkich pojęcie Boga, staną mężnie obok wyznawców Chrystusa także ci wszyscy, stanowiący zresztą ogromną większość ludzkości, którzy wciąż wierzą w Boga i oddają Mu cześć" ( Encyklika "Divini Redemptoris" 72).

  Pius XII:

  "Nie możemy tu pominąć milczeniem, jak bardzo miłe Nam były życzenia i wyrazy szacunku nadesłane również przez tych, którzy do widzialnego ciała katolickiego Kościoła nie należą. Kierując się wszakże wrodzoną szlachetnością i szczerością ducha, nie zapomnieli o tym, co ich z Nami łączy z racji miłości, jaką mają ku osobie Chrystusa, lub z racji wiary w Boga" (Encyklika "Summi Pontificatus" 10).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. czy Muślimy wnijdą do Królestwa Niebieskiego?

   Jezus odpowiada: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Tylko ten, kto (mnie) uznaje i naśladuje, a także przyjmuje (moje) nauki, może dostać się do niebiańskiego domu (mojego) Ojca. Jezus jeszcze dodaje: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie” (Jana 14:6).

   czy Muślimy kroczą drogą Chrystusa?

   Usuń
  2. Może lepiej zająć się sobą i własnym zbawieniem niż martwić się o Muslimów?

   Usuń
  3. tak. trzeba zamknąć się we własnym gronie i czekać na zbawienie a inni to nie nasz problem.

   Usuń
  4. Oczywiście. Masz odpowiedzialność za swoje zbawienie, nie innych. Za to odpowiada Kościół nie ty. Od nawracania jest Kościół, nie ty. Od pouczania jest Kościół, nie... Nie zbawisz innych jeśli sam nie jesteś na właściwej drodze. Wyeliminowałeś już grzechy ciężkie i powszednie które najczęściej popełniasz? Słabości? Opanowałeś cnoty? Całkowicie podporzadkowałeś swej woli ciało i rozum żeby nie były skłonne do grzechu? Obowiązki stanu doskonale wypełnione? Zbawienie niby prosta rzecz, a jednak najrtudniejsza na świecie. Jak kto chce być muslimem- jego wola. Nie ma zbawienia poza Kościołem. Taki dogmat. Każdy jest w najpierwszejszej (🤔) kolejności odpowiedzialny za osiągnięcie zbawienia. Własnego.

   Usuń
  5. Anonimowy1 marca 2021 13:53: największy MÓJ problem to MOJE własne grzechy, a za INNYCH należy się MODLIĆ. Także za Muslimów.

   Usuń
  6. I tytułem uzupełnienia: http://www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/index.php/2020/03/30/kregi-jakie-kregi/

   Usuń
  7. ad "Anonimowy 25 lutego 2021 02:54"
   To są fałszywe tłumaczenia.

   Usuń
 6. Czy istnieje różnica pod względem wiary między muzułmaninem modlącym się do jednego Boga, a poganinem modlącym się do setek bogów? Nie chodzi mi tyle o sam pogląd na Chrystusa, co o fakt wykonywania pewnych modlitw, skierowanych bądź to ku jednemu Bogu, bądź to ku wielu Bogom.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zarówno islamskie pojęcie Ałłah'a jak też pogańskie pojęcia "bóstw" są fałszywe. W islamskim pojęciu prawdziwe jest tylko to, że Bóg jest jeden, co wynika zresztą z poznania rozumowego, do którego nie potrzeba Bożego Objawienia. Tym samym islam przewyższa religie politeistyczne jedynie pod względem racjonalnym czyli odnośnie jedyności Boga.

   Usuń

Czy można ofiarować Bogu zmarłe ciało?

  Ta scena wraz z towarzyszącymi i uzasadniającymi słowami jest pod wieloma względami skandaliczna, niezależnie od powagi chwili jaką jest m...