Czy zmiana nauczania w Katechiźmie Kościoła Katolickiego odnośnie kary śmierci jest obowiązująca?Jest generalną zasadą w teologii katolickiej, że nauczanie zmienne nie należy do dziedziny Bożego Objawienia i tym samym nie obowiązuje jako prawda wiary.

Inną zasadą w tej kwestii jest, że nauczanie stałe, trwające od niepamiętnych czasów, przez wieki, zawarte w Tradycji i Piśmie św., jest niezmienne i tym samym obowiązuje, natomiast próba jego zmiany nie obowiązuje, lecz podlega odrzuceniu.

Sprawa kary śmierci w swej istocie nie jest prawdą wiary czy obyczajów, lecz zastosowaniem ogólniejszych prawd zawartych w Bożym Objawieniu. W języku fachowym należy powiedzieć: nauczanie w tej kwestii nie jest dogmatyzowalne, tzn. nie ma i nie może mieć rangi definicji dogmatycznej.

Oczywiście możliwy jest rozwój nauczania w tej sprawie, jednak nie może on polegać na dialektycznym zaprzeczeniu wcześniejszemu stałemu nauczaniu.

Podsumowując:
1. O ile nowy zmiana odnośnego fragmentu w Katechiźmie jest zaprzeczeniem dotychczasowego stałego nauczania Kościoła, nie stanowi ona uprawnionego organicznego rozwoju doktryny i tym samym nie ma mocy wiążącej.
2. W takiej sytuacji katolik powinien wziąć pod uwagę i rozważyć zmienione nauczanie, jednak ma prawo trzymać się dotychczasowego nauczania Kościoła i to bez żadnego uszczerbku we wierze i bez grzechu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...