Na czym polegał grzech pierworodny?


Szatan jest istotą wysoko inteligentną. Dlatego jest mało prawdopodobne, właściwie wykluczone, by chciał zdetronizować Boga, gdyż byłoby to absurdalne zamierzenie, niegodne istoty rozumnej. Ojcowie Kościoła i wielcy teologowie podają inny motyw buntu szatana, mianowicie to, iż wiedział, że Bóg stanie się Człowiekiem, tzn. nastąpi Wcielenie Syna Bożego. Ta prawda spowodowała bunt pychy anioła, który przez to stał się przeciwnikiem Boga i wrogiem człowieka.

Szatan oczywiście nie jest i nie może być poruszycielem woli czy to innych aniołów czy ludzi w takim znaczeniu jak Bóg jest ich poruszycielem jako Stwórca. Szatan może kusić, może też gorszyć swoim przykładem. Może wpływać jedynie przez zmysły i uczucia, nigdy bezpośrednio na duszę. Jednak nie ma decydującego wpływu na wolną wolę człowieka i inne władze duchowe, tzn. nie może człowieka zupełnie zniewolić, aczkolwiek może poważnie ograniczyć wolną wolę, ale tylko dzięki poszczególnym grzesznym decyzjom człowieka.


1 komentarz:

  1. Króluj nam Chryste! Z całym szacunkiem do księdza osoby i świętych Ojców Kościoła, ale że jak to ujmę nie rozumiem pewnych rzeczy. Mianowicie po co Bóg miałby się stawać człowiekiem przed tą katastrofą grzechu Adama i Ewy? Po co Najwyższy objawiał tajemnicę Wcielenia Lucyferowi, skoro wiedział o tym, że ten się zbuntuje przez to? Pytam się dlatego, że takie tłumaczenie wygląda tak jakby wszechwiedzący Bóg po prostu sprowokował bunt Lucyfera poprzez właśnie objawienie tajemnicy Wcielenia.

    OdpowiedzUsuń

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...