Czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie może podnieść?


To pytanie jest właściwie tylko chwytem erystycznym, używanym niekiedy przez ateistów.
Po pierwsze zawiera ono ukryte założenie, że Pan Bóg czegoś nie może, czyli negację wszechmocy Boga, co jest sprzeczne z definicją pojęcia Bóg.
Po drugie zawiera sprzeczność z pojęciem stworzenia, ponieważ stworzenie nie jest aktem wynikającym z kaprysu czy absurdu, lecz mającym swoje racje czyli przyczynę rozumową, to znaczy jest podporządkowany prawom logiki.
Po trzecie posługuje się wieloznacznością pojęcia wszechmocy. Bóg może wszystko, w tym znaczeniu jest wszechmocny, ale ta wszechmoc jest "ograniczona" porządkiem bytów, czyli istotą zarówno Boga jak też rzeczy. Nie oznacza to braku wszechmocy, lecz jej logiczność.
Na tej zasadzie Bóg nie może stworzyć kwadratowego koła czy linii o trzech końcach. Nie oznacza to uszczerbku na wszechmocy Boga, lecz opisuje tę wszechmoc.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy można zakazać liturgii tradycyjnej? (z post scriptum)

  Oczywiście otrzymałem pytania w temacie dnia: Pytanie tytułowe zostało pośrednio wyjaśnione przez Benedykta XVI w liście do biskupów w zw...