Jak należy się zachować w przypadku nadużycia w związku z tzw. nadzwyczajnym szafarzem?

Opisana sytuacja jest bez wątpienia skandalicznym nadużyciem.

Po pierwsze należałoby upomnieć celebransa, który jest za to odpowiedzialny, domagająć się przeprosin wobec wiernych, zadośćuczynienia oraz poprawy czyli zaprzestania takowej praktyki.

Po drugie należy poinformować władze diecezjalne czyli ordynariusza miejsca domagając się wpłynięcia na celebransa, by taka sytuacja nie miała miejsca.

Po trzecie należy rozważyć, czy w sumieniu godzi się uczestniczyć w pełni w celebracji grzesznej, gdyż sprzecznej z normami Kościoła, tzn. czy godzi się przyjąć Komunię św. W razie wątpliwości sprawę należy wyjaśnić ze spowiednikiem. Z całą pewnością nie ma obowiązku przyjmowania Komunii z ręki bezprawnie posługującego szafarza.

Po czwarte: w wypadku, gdy ani upomnienie winowajcy (celebransa) ani apelacja do władz diecezji nie odniosą odpowiedniego skutku, należy rozważyć uczęszczanie do innego kościoła, gdzie nadużycia nie są praktykowane. Każdy katolik ma prawo do uczestnictwa w liturgii sprawowanej według norm Kościoła. Z tego prawa należy korzystać i w razie potrzeby tego domagać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...