Czy spekulacja giełdowa jest zgodna z etyką katolicką?


Katolicka teologia moralna nie potępia generalnie spekulacji giełdowej. Jest to owszem szczególny wycinek działalności gospodarczej, specyficzny gdyż łączący realny handel oraz rynek kapitałowy.

Zasadą naczelną jest prymat zasad moralnych nad wolnym rynkiem. Działalność gospodarcza ma zawsze wymiar społeczny, gdyż dotyczy nie tylko dobra jednostek lecz także społeczności. Tym samym podlega i musi podlegać kryteriom moralnym właściwym dla życia społecznego, nie tylko indywidualnego. Obowiązkiem społeczności i w sposób pochodny państwa jest regulowanie także tej dziedziny, która może mieć i faktycznie ma daleko idący wpływ także na zabezpieczenie podstawowych potrzeb członków społeczności. Tak np. w okresie zapaści gospodarczej, głodu czy wojny państwo ma obowiązek zakazać spekulacji towarami żywieniowymi, gdyż prowadziłaby ona do poważnych skutków społecznych, zagrażając życiu ludzi.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...