Czy uczęszczanie na Novus Ordo jest herezją?


Herezją jest odrzucanie czy negowanie którejś z prawd wiary katolickiej. Uczęszczanie na liturgię sprawowaną według ksiąg zatwierdzonych przez władze kościelne samo w sobie nie jest herezją. Aczkolwiek z powodu niejasności doktrynalnej Novus Ordo niestety możliwe jest, że ktoś o poglądach sprzecznych z wiarą katolicką (czyli heretyckich) może uczestniczyć w tej liturgii bez dostrzegania sprzeczności.

Z pewnością niesłuszne jest oskarżanie wszystkich katolików uczęszczających na Novus Ordo o heretyckość. Większość katolików nadal nie zna i nawet nie miała nigdy styczności z liturgią tradycyjną i Novus Ordo jest dla nich jedyną znaną i godną zaufania formą. Nie ponoszą oni winy ani za brak tej znajomości, ani nawet za brak zainteresowania liturgią tradycyjną.

Sprawa jest bardzo poważna wówczas, gdy ktoś z przekonaniem odrzuca czy wręcz zwalcza liturgię tradycyjną i w tym duchu rozumie, uczestniczy czy sprawuje Novus Ordo. Niestety jest to nierzadka postawa. Motuproprio Benedykta XVI, potwierdzające legalność i aktualność liturgii tradycyjnej, było skierowane zwłaszcza przeciw takiej postawie, czyli przeciw intepretowaniu i używaniu Novus Ordo jako przeciwieństwa liturgii tradycyjnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy można zakazać liturgii tradycyjnej? (z post scriptum)

  Oczywiście otrzymałem pytania w temacie dnia: Pytanie tytułowe zostało pośrednio wyjaśnione przez Benedykta XVI w liście do biskupów w zw...